• Header

پیام مدیر عامل

on .

به نام حضرت دوست
خداوند منان را سپاسگزار توفیقی هستم که در کنار شما مردم بزرگوار،
مظلومترین انسانهای زمین را خدمتگذار باشم.
موسسه خیریه امام رضا (ع) بر پایه شرافت و انسانیت مردم سرزمینم استوار بوده
و بنده به عنوان عضو کوچکی از یک حرکت بزرگ خرسندم که میتوانم
در کنارتان سرمست عطر انسانیتتان باشم.

بنده و همکارانم به روزهای خوشی می اندیشیم که با حمایت مردم کشورم
لبخند رضایت بر لب و لباس خوشبختی بر تن تمامی ایتام وطنم دیده شود.

موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع) سوگند یاد مینماید از هیچگونه تلاشی
در جهت ارتقا سطح تربیت و زندگی کودکان بی سرپرست در کشور دریغ نکرده
و همواره در جهت افزایش رفاه این کودکان ساعی باشد.

در پایان دست شما مردم کشورم را فشرده و قدررانی مهربانیتان خواهم بود.

  • تلفن همراه: 2869095-0912
  • 0919-9001381
  • روابط عمومی: 44360031-021
  • سامانه پیامکی: 10000008
  • اینستاگرام: beheshtemamreza8