استفاده از معلمان تقویتی راهکاری برای تقویت درسی فرزندان بهشت امام رضا(ع)

on .

با رسیدن به اوخر سال تحصیلی جلسه تیمی مربیان و مددکاران بهشت امام رضا(ع) {شامل سازی}در روز یکشنبه مورخ 94/1/30 تشکیل گردیده و پیرامون مسائل درسی و اخلاقی فرزندان بحث و تبادل نظر گردید.

در این جلسه ضمن  برنامه ریزی تحصیلی فرزندان مقرر شد در دروس تخصصی فرزندان از معلمین تقویتی مدارس و داوطلبین استفاده شود. همچنین این مرکز قصد دارد از میان افراد متخصص داوطلب در امور درسی فرزندان بصورت ویژه در تابستان استفاده نماید.

ضمنا به استحضار میرساند کلیه داوطلبین امور درسی میتوانند جهت همکاری و مشارکت تحصیلی با شماره تلفن 44360031 تماس حصل نمایند.