آخر هفته بچه های بهشت

on .

صبح پنجشنبه جمعی از فرزندان مرکز امام حسن (ع) به همراه مربیانشان به مرکز بهزیستی شهید باهنر در محله نازی آباد رفتند تا هم چند ساعتی را در یک سالن مجهز فوتبال بازی کنند هم از تعدادی از آنها برای مسابقات پیش رو تست گرفته شود ... همچنین عصر پنجشنبه همه ی بچه های مرکز امام حسن(ع) به همراه بچه های مرکز امام سجاد(ع) برای دیدن یک تاتر طنز به سرای محله باغ فیض رفتند..