تقدیرنامه ها، مجوزها و استانداردها

on .

.

مجوز ها

دارای مجوز رسمی به شماره: 1382/1/516 و شماره ثبت: 21674

نشان استاندارد جهانی موسسات غیر دولتی از موسسه بین المللی SGS

  • تلفن همراه: 2869095-0912
  • 0919-9001381
  • روابط عمومی: 44360031-021
  • سامانه پیامکی: 10000008
  • اینستاگرام: beheshtemamreza8