بازدید شهردار منطقه 5

on .

بازدید شهردار محترم منطقه ۵ جناب آقای خسرو آبادی از مجموعه بهشت امام رضا این بازدید برای حل مشکل انشعابات مجموعه تفریحی،ورزشی و درمانی انجام شد.
  • تلفن همراه: 2869095-0912
  • 0919-9001381
  • روابط عمومی: 44360031-021
  • سامانه پیامکی: 10000008
  • اینستاگرام: beheshtemamreza8