ارسال روزانه میوه به بیمارستان های درگیر باکرونا

on .

همانطور که میدانید با شیوع ویروس کرونا در سطح جهان و مبتلا شدن عزیزان هموطنمان و وظیفه سخت کادر پزشکی کشور در این ایام بر خود واجب دانستیم با همراهی دوستان در حوزه های دیگر روزانه 1200 پک میوه شامل پرتغال،سیب و کیوی برای این عزیزان در 3 بیمارستان یافت آباد ،مسیح دانشوری و مدرس که بیشترین مراجعات را دارند ارسال کنیم. این هدیه ای کوچک به همراه دعایی بزرگ از طرف بچه های بهشت است. به امید خدا سر بلند از این روزها عبور میکنیم.
  • تلفن همراه: 2869095-0912
  • 0919-9001381
  • روابط عمومی: 44360031-021
  • سامانه پیامکی: 10000008
  • اینستاگرام: beheshtemamreza8