کمک به قهرمان ملی

on .

موسسه خیریه بهشت امام رضا با دیدن برنامه تلویزیونی در رابطه با یکی از قهرمانان ملی ایران که دچار معلولیت شدید جسمی حرکتی بود و مشکل کار و هزینه های زندگی را داشت توانستیم با برنامه عصر جدید و دیگر خیرین ایشان را بیمه عمر و همچنین مبلغی را به ایشان هدیه و کار در باشگاه ورزشی بهت را پیشنهاد دادیم که با توجه به زندگی در شهرستان امکان حضور در باشگاه برایشان فراهم نشد. لازمه بدونید که با شما و در کنار شما توانستیم به کمک ایت عزیزان بیاییم و سر بلند در کنار شما هستیم.
  • تلفن همراه: 2869095-0912
  • 0919-9001381
  • روابط عمومی: 44360031-021
  • سامانه پیامکی: 10000008
  • اینستاگرام: beheshtemamreza8