وزیر دفاع در بهشت

on .

بازدید سردار دهقانوزیر سابق دفاع کشور از مجموعه بهشت امام رضا ایشان در بدو ورود توسط مدیریت موسسه در روند نحوه کار و زندگی فرزندان قرار گرفتند. این بازدید به خاطر شرایط کرونا بسیار محدود و در جهت کمک به پیشرفت مجموعه و ساختمان تفریحی،ورزشی و درمانی بهشت انجام شد.
  • تلفن همراه: 2869095-0912
  • 0919-9001381
  • روابط عمومی: 44360031-021
  • سامانه پیامکی: 10000008
  • اینستاگرام: beheshtemamreza8