جشنی به بهانه شادی

on .

جشنی به بهانه شادی در مرکز نوباوگان بهشت برگزار شد. این جشن برای تغییر در شرایط زندگی بچه در این روزهای کرونا برگزار شد.
  • تلفن همراه: 2869095-0912
  • 0919-9001381
  • روابط عمومی: 44360031-021
  • سامانه پیامکی: 10000008
  • اینستاگرام: beheshtemamreza8