کمک های غیر نقدی

کمک غیر نقدی به موسسه خیریه امام رضا (ع)

موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع) آماده است هر گونه کمک غیر نقدی شامل مواد غذایی، پوشاک، لوازم تحریر، مواد شوینده و بهداشتی و… را طبق هماهنگی با مسئولین امر دریافت نموده و پاسدار محبت کلیه هموطنان نیکوکار باشد و همچنین می توانید با تهیه مصالح ساختمانی در پیشرفت پروژه های بهشت سهیم شوید. شماره تلفن جهت هماهنگی:

021-44360025

021-44360031

0919-6030564