کمک با نگاهی به آینده

حمایت مالی از کودکان بی سرپرست و یتیم در موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع)

موسسه خیریه بهشت امام رضا افتخار دارد واسطه ی نیکوکاری شما عزیزان بوده و مجری طرح پس انداز آینده فرزندان این موسسه باشد.
این موسسه برای هر فرزند حساب جداگانه افتتاح نموده و در صورت نیاز می توانید با یکی از شماره های 02144360025 یا 02144360032  شماره حساب فرزند مورد نظر را دریافت نموده و جهت اهدای پس انداز آینده اقدام نمایید.

لازم بذکر است کلیه این حساب ها مربوط به خود فرزندان بوده و تا سن قانونی هیچ فردی قادر به استفاده از این حساب پس انداز نمیباشد وکلیه این مبالغ با هدف پس انداز مورد استفاده فرزندان در آینده میباشد.