نوشته‌ها

کلنگ ساخت اولین مدرسه ویژه آموزش کودکان استثنایی مناطق رودهن، بومهن و پردیس در پردیس زده شدbehesht8.org
تفاهم نامه بهشت امام رضا(ع) و مجتمع فنی تهرانbehesht8.org
بازدید معاون اول رئیس جمهور در سالروز شهادت امام رئوف از شیرخوارگاه بهشت رضا (ع)behesht8.org