• Header

نذورات

on .

موسسه خیریه بهشت امام رضا(ع) آماده دریافت نذورات هموطنان نیکوکار می باشد.
این موسسه میتواند با انجام امور نذورات خیرین گرامی از قبیل قربانی و عقیقه گوسفند، خیرات و ... در کنارتان باشد.

همچنین شما میتوانید زکات، کفاره، فطریه و سایر وجوهات شرعی خود را جهت حمایت از فرزندان،
به موسسه خیریه بهشت امام رضا(ع) اهدا نمایید.

  • تلفن همراه: 2869095-0912
  • 0919-9001381
  • روابط عمومی: 44360031-021
  • سامانه پیامکی: 10000008
  • اینستاگرام: beheshtemamreza8