شعبه امام رضا (ع) {شاملسازی}

این شعبه با مجوز 38 کودک معلول و البته بی سرپرست در شمال غرب تهران واقع شده که اولین مرکز نگهداری تخصصی از ایتام معلول جسمی-حرکتی به صورت خصوصی در ایران می باشد. فرزندان این مرکز از سن 6تا 16سال بوده و هم اکنون تعداد31 نفر در این مرکز در حال تحصیل در مقاطع مختلف و مشغول به کار می باشند.

آدرس: تهران، انتهای آیت الله کاشانی، سه راه شهر زیبا، خیابان احمد کاشانی جنب زورخانه جوانمردان . ساختمان بهشت امام رضا (ع)