مجوزها

مجوزهای موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع)

دارای مجوز رسمی به شماره: 1382/1/516 و شماره ثبت: 23163

نشان استاندارد جهانی موسسات غیر دولتی از موسسه بین المللی SGS