پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل مجموعه بهشت اما رضا (ع)

به نام حضرت دوست

خداوند منان را سپاسگزار توفیقی هستم که در کنار شما مردم بزرگوار، مظلومترین انسانهای زمین را خدمتگذار باشم.
موسسه خیریه امام رضا (ع) بر پایه شرافت و انسانیت مردمان سرزمینم استوار بوده و بنده به عنوان عضو کوچکی از یک حرکت بزرگ، خرسندم که میتوانم در کنارتان سرمست عطر انسانیتتان باشم.

بنده و همکارانم به روزهای خوشی می اندیشیم که با حمایت مردم کشورم لبخند رضایت بر لب و لباس خوشبختی بر تن تمامی ایتام وطنم دیده شود. موسسه خیریه بهشت امام رضا (ع) سوگند یاد مینماید از هیچگونه تلاشی در جهت ارتقا سطح تربیت و زندگی کودکان بی سرپرست در کشور دریغ نکرده و همواره در جهت افزایش رفاه این کودکان ساعی باشد.

در پایان دست شما مردم کشورم را فشرده و قدردان مهربانیتان خواهم بود.