مطالب توسط

استفاده از معلمان تقویتی راهکاری برای تقویت درسی فرزندان بهشت امام رضا(ع)

با رسیدن به اوخر سال تحصیلی جلسه تیمی مربیان و مددکاران بهشت امام رضا(ع) {شامل سازی}در روز یکشنبه مورخ 94/1/30 تشکیل گردیده و پیرامون مسائل درسی و اخلاقی فرزندان بحث و تبادل نظر گردید. در این جلسه ضمن  برنامه ریزی تحصیلی فرزندان مقرر شد در دروس تخصصی فرزندان از معلمین تقویتی مدارس و داوطلبین استفاده […]

آغاز فیلمبرداری مستند بهشت

بیش از 14سال از فعالیت رسمی و غیر رسمی موسسه خیریه بهشت امام رضا(ع) میگذرد اما هیچگونه مستند معرفی باری این خیریه ساخته نشده است تا اینکه سر انجام با رضایت مدیران این مرکز در تاریخ 94/1/28 فیلمبرداری اولین مستند بهشت امام رضا آغاز گردید. طبق پیش بینی فیلمبرداری این مستند حدود 45روز طول خواهد […]

آغاز فیلمبرداری مستند بهشت

بیش از 14سال از فعالیت رسمی و غیر رسمی موسسه خیریه بهشت امام رضا(ع) میگذرد اما هیچگونه مستند معرفی باری این خیریه ساخته نشده است تا اینکه سر انجام با رضایت مدیران این مرکز در تاریخ 94/1/28 فیلمبرداری اولین مستند بهشت امام رضا آغاز گردید. طبق پیش بینی فیلمبرداری این مستند حدود 45روز طول خواهد […]

هدیه کارلوس کیروش به بهرام پیکاسو

پس از حضور کارلوس کیروش و چند تن از بازیکنان تیم ملی در بهشت امام رضا(ع) قبل از جام ملتهای آسیا و ایجاد رابطه عاطفی با فرزندان معلول این  موسسه و هدیه ای که بهرام پیکاسو به رسم یادبود(نقاشی فرزند) به کیروش داد اینبار کیروش در تاریخ 94/1/19 یک دستگاه تبلت سامسونگ گلکسی به رسم […]

بازسازی مجتمع بهشت امام حسن(ع){شهید اردیخانی سابق}

پس گذشت حدود هفت سال از تحویل موسسه خیریه بهشت امام حسن(ع) نوروز امسال بازسازی این مرکزانجام پذیرفته و مورد استفاده مجدد قرار گرفت. این بازسازی دو خوابگاه و محل زندگی ، نمای ساختمان، حیاط و محیط بازی فرزندان،… را شامل شده و کییت زندگی فرزندان را بصورت چشمگیری افزایش داد. مجتمع امام حسن(ع) در […]

بازسازی مجتمع بهشت امام حسن(ع){شهید اردیخانی سابق}

پس گذشت حدود هفت سال از تحویل موسسه خیریه بهشت امام حسن(ع) نوروز امسال بازسازی این مرکزانجام پذیرفته و مورد استفاده مجدد قرار گرفت. این بازسازی دو خوابگاه و محل زندگی ، نمای ساختمان، حیاط و محیط بازی فرزندان،… را شامل شده و کییت زندگی فرزندان را بصورت چشمگیری افزایش داد. مجتمع امام حسن(ع) در […]